EDUNVALVONNAN TERVEISET 2022

Täältä löydät vuoden 2022 edunvalvonnan terveiset

Helmikuu 2022


1. Pyrimme yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa vaikuttamaan UEF:in päätökseen maksullisista vartijakäynneistä yliopistolla järjestettävissä iltatapahtumissa. Päätös aiheuttaa lisämaksuja ainejärjestöille (50€+verot), mikä vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä ja niiden saavutettavuutta. Erityisesti meille pienenä ainejärjestönä päätös on ikävä ja toimintaa hankaloittava, joten pyrimme siihen, että tilannetta saadaan parannettua!

2. Opossumi pyrkii puuttumaan harjoitteluiden ongelmiin yhteistyössä muiden opeainejärjestöjen kanssa. Yhteistyö on aloitettu helmikuussa.

3. Koulutuksen kehittämistyöryhmän (KOUKE) helmikuun kokouksessa keskusteltiin muun muassa laadukkaan hybridiopetuksen järjestämisen ja etäopiskelun haasteista.

4. Helmikuussakin on kouluttauduttu ja verkostoiduttu edunvalvontaan liittyvissä asioissa:

  • ISYY:n Yhdenvertaisuus-koulutus
  • ISYYn järjestökoulutus
  • ISYYn Edunvalvontakahvit


Maaliskuu 2022

Moikka! Tässä asioita, joiden parissa edunvalvonta on tehnyt töitä maaliskuussa.

1. Opossumin turvallisemman tilan periaatteita päivitetään. Maaliskuun kokouksessa päätettiin, että jatkossa Opossumin tapahtumiin nimetään yhdenvertaisuusvastaava, joka huolehtii periaatteiden toteutumisesta tapahtuman aikana. Samalla pyritään tehdä turvallisemman tilan periaatteet näkyvämmiksi Opossumin toiminnassa.

2. Edunvalvonta oli mukana vuosijuhlien järjestämisessä. Erityisesti esillä oli opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden teemat.

3. Edunvalvonta on suunnitellut kyselyä ohjauksen koulutuksen opetusjärjestelyistä ja Opossumin toiminnasta, joka julkaistaan jäsenistölle aivan pian!

4. Maaliskuussa oli myös koulutuksen kehittämistyöryhmän kokous sekä ohjatun harjoittelun kehittämistyöryhmän kokous.

5. Alkuvuoden tapaan kouluttautuminen ja verkostoituminen on jatkunut edunvalvontaan liittyvissä asioissa SOOLin ja OAJin järjestökurssilla Tampereella.

Olkaa jatkossakin yhteyksissä matalalla kynnyksellä. Edunvalvontaa tehdään meitä kaikkia opossumilaisia varten! Yhteyttä voi ottaa nykäisemällä hallituslaista hihasta, laittamalla viestiä täällä Instagramissa, nettisivuilla tai osoitteeseen edunvalvonta.opossumi@gmail.com

Terveisin,

Iida, edunvalvontavastaava

Huhtikuu 2022

Hei!

Huhtikuussa tapahtui taas monenlaista edunvalvonnan osalta.

  1. Huhtikuussa järjestettiin kevätkysely, suuri kiitos kaikille vastanneille! Samalla järjestettiin arvonta kyselyyn osallistuneiden kesken. Voittajille on ilmoitettu sähköpostitse.

  2. Opossumilaisia osallistui ISYY:n mielenilmaukseen YTHS:n mielenterveyspalveluiden rahoituksen puolesta Joensuun torilla 13. Huhtikuuta

  3. Itä-Suomen yliopisto on muuttamassa harjoittelutukikäytäntöjään. Opossumi pyrkii vaikuttamaan niin, että muutoksen jälkeen yliopiston harjoittelutuki olisi mahdollista saada ainakin joissain tapauksissa myös ohjauksen harjoitteluihin.

  4. Suomen opettajaksiopiskelevien liiton SOOLin liittokokous järjestettiin 9-10.4. Opossumia edusti puheenjohtajamme Sanni Saunamäki. Liittokokouksessa äänestettiin uudesta SOOLin hallituksesta. Liittokokouksessa pääsi muutenkin vaikuttamaan SOOLin toimintaan ja esimerkiksi SOOLin julkilausuman sisältöön.

  5. Koulutuksen kehittämistyöryhmän KOUKEn kokouksessa käsiteltiin mm. Harjoittelutukimuutosta ja Ukrainalaisten opiskelijoiden tukemista

  6. Ainejärjestöjen yhteinen kannanotto UEFin vartijakäynteihin ainejärjestöjen tapahtumissa saatiin vastaus, eikä jatkossa kaikissa tapahtumissa tarvita maksullista vartijakäyntiä.

Olkaa jatkossakin yhteyksissä matalalla kynnyksellä. Edunvalvontaa tehdään meitä kaikkia opossumilaisia varten! Yhteyttä voi ottaa nykäisemällä hallituslaista hihasta, laittamalla viestiä Instagramissa, nettisivuilla tai osoitteeseen edunvalvonta.opossumi@gmail.com


Touko-elokuu 2022

Touko-elokuussa Opossumin hallitus pääosin lomaili, mutta edunvalvonnassa tapahtui silti muutamia asioita.

1. Toukokuussa järjestettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen palautteenantotapahtuma Kevätkohtaamisia, joka kokosi yhteen suuren joukon opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tapahtumassa käytiin läpi uuteen opetussuunnitelmaan liittyviä asioita sekä kevätkyselyä. Kevätkyselyn pohjalta käytiin myös vilkasta keskustelua.

2. Opossumin hallitus ja henkilökunta jatkoi kevätkohtaamisissa käytyä keskustelua erillisessä tapaamisessa, missä sovittiin mm. siitä, että henkilökunta tiedottaa jo ajoissa kesällä syksyn opetusjärjestelyistä ja toimintamalleista läsnäoloon liittyen. 

3. Koulutuksen kehittämistyöryhmä kokoontui toukokuussa sekä elokuussa. 


Syyskuu 2022

Tässä edunvalvonnan terveisiä syyskuulta:


1. Opossumin päivitetyt turvallisemman tilan periaatteet otettiin käyttöön opositseillä. Nyt löydät päivitetyt periaatteet myös Opossumin nettisivuilta. Tutustuttehan näihin periaatteisiin huolella!

2. Opossumi on seurannut uuden lukukauden alkua ja sitä, kuinka keväällä kevätkohtaamisissa esiinnousseet asiat ovat lähteneet etenemään.

3. Ohjatun harjoittelun kehittämistyöryhmä kokoontui. Puheenaiheina oli mm. palautteen keruu harjoitteluista sekä yhteydenpito harjoittelunohjaajiin yliopiston puolelta.

4. Koulutuksen kehittämistyöryhmässä (KOUKE) käsiteltiin mm. kansainvälisyyteen ja opiskelijavaihtoihin liittyviä asioita.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita