Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä: 15.5.2018

Opossumi ry
Jäsenrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Opossumi ry
Yliopistokatu 7
80130 Joensuu

2. Yhteyshenkilö

Opossumi ry:n jäsenrekisterivastaava (yhteystiedot löytyvät täältä).

3. Rekisterin nimi
Opossumi ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin merkitään jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, jäsenyyden muoto ja aika, jolloin yhdistyksen jäseneksi on liitytty. Sähköpostiosoite lisätään rekisteriin jäsenen suostumuksella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenien liittymisen yhteydessä antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä omat lainmukaiset jäsenluettelotiedot. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri on tallennettu ulkoiselle muistitikulle tiedostoon, joka on suojattu salasanalla. Muistitikkua säilyttää Opossumi ry:n jäsenrekisterivastaava.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita