Yhdessä on helpompi vaikuttaa kuin yksin! Opossumin tavoitteena on ajaa jäsentensä etuja parhaansa mukaan ja edustaa heitä yliopiston ja ISYY:n eri toimielimissä, jotta ohjauksen opiskelijoiden ääni tulisi mahdollisimman hyvin kuuluviin. Tämän lisäksi Opossumi tekee aktiivisesti yhteistyötä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Opossumi pyrkii myös ottamaan kantaa ja vaikuttamaan opintojen kehittämiseen muilla keinoin. Opossumiin kannattaa ottaa yhteyttä, esimerkiksi mikäli kokee tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti jollakin kurssilla, mikäli kurssin sisällöt eivät vastaa kurssikuvausta, mikäli koet tai todistat kiusaamista, tai mikäli mielestäsi jonkin muu asia kaipaisi parannusta yliopistossa tai ohjauksen koulutuksessa. 

Kehen ottaa yhteyttä, jos koet häirintää tai kiusaamista opintojesi aikana?

ISYYn häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kohdanneet häirintää tai epäasiallista käytöstä, kuten kiusaamista, syrjintää, rasismia, seksuaalista häirintää tai muuta asiatonta käytöstä kampuksella.

Pekka Koivaara, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu), puh. 044 576 8465, soko@isyy.fi

Ohjauksen henkilökuntaan voi myös matalalla kynnyksellä olla yhteydessä, jos koet häirintää yliopistoilla tai vaikka opintojaksoilla. Ota ensisijaisesti yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Opossumi ry noudattaa toiminnassaan Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan ISYY:n ja Suomen opettajaksi opiskelevien liiton yhdenvertaisuussuunnitelmia. Lisätietoja alta:

https://www.sool.fi/jasenelle/yhdenvertaisuus/ 

https://www.isyy.fi/media/isyyn-materiaalipankki/suunnitelmat/isyy_yhdenvertaisuussuunnitelma.pdf 

Lisäksi Opossumi noudattaa häirintätilanteissa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan ohjeistusta ja toimintamallia opiskelijoiden kokemia häirintätilanteita varten. Lisätietoja alta:

https://kamu.uef.fi/tietopankki/apua-neuvontaa-ja-kriisitilanteet/koetko-hairintaa-tai-ahdistelua/ 

Opossumi ry:n turvallisemman tilan periaatteet löytyvät alta.

Opossumi ry:n edunvalvontavastaava

Jessika Koivisto


Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella edunvalvonta.opossumi@gmail.com tai alla olevan lomakkeen* kautta. Halutessasi voit jättää viestisi anonyymisti.

*Lomakkeen kautta lähetetty viesti kulkeutuu edunvalvonnan omaan sähköpostiin ja tulee vain edunvalvontavastaavan käsiteltäväksi.

Kannanotot

  • Kassos ry:n Opossumi ry:n ja Poikkeus ry:n kannanotto 31.10.2016: Onko laaja-alainen kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon uudistus todella tarpeellinen?
  • Poikkeus ry:n, Opossumi ry:n, Kotex ry:n, Joraus ry:n ja SOOL ry:n kannanotto 14.11.2018: Seksuaalikasvatus osaksi opettajankoulutusta!
  • Opossumi ry:n kannanotto 26.11.2018: Kannanotto koskien Joensuun keskusta-alueen lukioiden ohjausharjoitteluja
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita